داروی ماینوکسیدیل موضعی چیست ؟

ماینوکسیدیل موضعی برای رشد مجدد مو روی پوست سر استفاده می شود . ماینوکسیدیل موضعی باعث رشد مجدد و دائمی موی سر نمی شود . حتماً باید استفاده از این محصول را تا جایی که می خواهید موها روی سر شما رشد کنند ، ادامه دهید . ماینوکسیدیل موضعی ممکن است که برای اهدافی به غیر از رشد مجدد موها استفاده شوند.